Chân vịt bơi lội ngắn DMC REPELLOR – Green/Black strap & tip