Chân vịt bơi lội ngắn DMC REPELLOR – Stars & Stripes