Dây kéo tay ếch trên cạn kháng lực bơi lội NZCORDZ Breastroke Machine S108-Strechcordz (Xanh)

1.595.000