Dây tập chân dưới nước kháng lực bơi lội NZCORDZ Kick Trainer S123-Strechcordz YEL Vàng 2.2-6.3kg

935.000