Kính bơi SWIPE ANTI-FOG VIEW V760JASA AM Xanh ngọc lục bảo