Kính bơi tráng gương TYR Edge-X Racing Mirrored Adult Fit 043 SIL/BLK Đen/Bạc