Kính bơi tráng gương View V220MR (Đen bóng)

405.000