Kính bơi tráng gương View V220MR (Xanh xanh dương)

405.000