Kính bơi TYR Comet Tie Dye Kid’s Fit Trẻ em-72 LIM/BLU Xanh chuối/Xanh