Nón bơi thi đấu TYR Tracer-X Dome Adult Fit

795.000