Ống thở giữa tập bơi TYR Ultralite Snorkel (Xanh)

875.000