KHÔNG THỂ & CÓ THỂ trong BƠI LỘI

 

CÓ THỂ học bơi nhanh nhưng KHÔNG THỂ đi tắt

 CÓ THỂ học bơi trên cạn nhưng KHÔNG THỂ không xuống nước

 CÓ THỂ nhìn người khác bơi để học lóm nhưng KHÔNG THỂ học bơi mà không có thầy

 CÓ THỂ xem clip VĐV bơi nổi tiếng nhưng KHÔNG THỂ bắt chước họ

 CÓ THỂ tay chân quạt rất mạnh nhưng KHÔNG THỂ bơi nhanh nếu tư thế bơi kém

CÓ THỂ biết bơi nhưng KHÔNG THỂ cứu người nếu chưa học cứu đuối

 CÓ THỂ bơi rất tốt nhưng KHÔNG THỂ an toàn tuyệt đối ở dưới nước

CÓ THỂ vui chơi trong nước nhưng KHÔNG THỂ đùa với mạng sống của mình

 CÓ THỂ cho con bạn vui chơi ở dưới nước nhưng KHÔNG THỂ rời mắt khỏi con mình

 CÓ THỂ bạn lớn tuổi nhưng KHÔNG THỂ già đến mức không thể tập bơi!

Chung Tấn Phong 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *