Lối sống quyết định sức khỏe: Mệt & Không mệt

1 – Vận động nhiều không mệt, nằm ì một chỗ mới mệt

2 – Dậy sớm không mệt, thức khuya mới mệt

3 – Ăn ít không mệt, ăn nhiều mới mệt

 

4 – Chơi “thể thao” không mệt, chơi “game” mới mệt

 
 

5 – Có bạn có bè không mệt, cô đơn mới mệt

 

6 – Uống nước nhiều không mệt, uống bia rượu nhiều mới mệt

 

7 – Tập chảy mỡ tưởng mệt nhưng không mệt, lười chảy thây tưởng không mệt nhưng lại mệt!

 

8 – Hít thở sâu không mệt, hít khói thuốc mới mệt

 
 

9 –  “Bơi lội” không mệt, “bơi hia” (bia hơi) mới mệt!

 
 

10 –  Vận động tưởng mệt nhưng không mệt, không vận động tưởng không mệt nhưng lại mệt!

 
 
 
Chung Tấn Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *