Chân vịt bơi lội ngắn DMC REPELLOR – Orange/Black strap & tip