Chân vịt bơi lội ngắn DMC REPELLOR – Black/ Green strap & tip