Chân vịt bơi lội ngắn DMC REPELLOR – LIFEGUARD ORANGE WITH YELLOW STRAP N TIP