Chân vịt đôi bơi lặn thi đấu Najade Sprint Fins

3.600.000