Chân vịt đôi bơi lặn thi đấu Powerfins CMAS Bifins PNK

2.750.000