Dây kéo đi động dưới nước kháng lực bơi lội NZCORDZ Drag Belt/Tow Tether S109-Strechcordz (Xanh)

695.000