Kính bơi phân cực TYR Special Ops 3.0 Polarized 759 GOLD/NVY Xanh dương/Vàng