Cảm hứng BƠI LỘI cùng các diễn viên nổi tiếng thế giới

Chúng ta thường không tán thành những chọn lựa lối sống của người nổi tiếng, tuy nhiên một chế độ tập luyện bơi lội thường xuyên để giữ cho tinh thần và cơ thể khỏe mạnh là điều chắc chắn chúng ta có thể cùng tham gia với họ. Dưới đây là các diễn viên ngôi sao và môn BƠI LỘI yêu thích của họ

Jennifer Aniston

Nicole Kidman

Julia Roberts

Natalie Portman

Hilary Swank

Sean Connery

Brad Pitt

David Duchovny

 
Dịch và tổng hợp từ “SWIMSPIRATION: Five Inspiring Actresses Who Swim to Keep Fit” từ Deakinandblue và từ “Six celebrities you didn’t know were swimmers” trên trang web Aquamobileswim
 
Chung Tấn Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *