Nón bơi YINGFA C0068 Normal Dot Cap-Xanh da trời đậm